Poniewież


Strona główna -> Litwa -> Poniewież
Lovetotravel.pl
 Przewodnik turystyczny
Strona główna   
Europa Azja Ameryka Południowa Ameryka Północna Australia Afryka
Austria   Belgia   Białoruś   Bułgaria   Chorwacja   Czechy   Dania   Estonia   Finlandia   Francja   Grecja   Hiszpania   Holandia   Irlandia   Litwa   Łotwa  
Niemcy   Norwegia   Polska   Portugalia   Rumunia   Serbia   Słowacja   Słowenia   Szwajcaria   Szwecja   Ukraina   Węgry   Wielka Brytania   Włochy


Dla Litwy ponad 100-tysięczne miasto Poniewież ma istotne znaczenie historyczne. Jest to największe miasto w tej części kraju, z jednej strony ważny ośrodek przemysłowy i komunikacyjny, a z drugiej historyczna stolica ziemi upickiej. Ciekawe jest usytuowanie miasta nad rzeką Niewiażą, a właściwie w jej zakolu, dzięki czemu klimat miasta jest sielski i przyjazny. Pomimo braku wielu atrakcji architektonicznych Poniewież przyciąga specyficznym klimatem i naturalną przyrodą, jak większość litewskich miasteczek.


Kościół św. Piotra i Pawła w Poniewieżu

Historia

Poniewież jest jednym z młodszych miast Litwy. Po raz pierwszy dokumenty wymieniają jej nazwę w 1503 roku. Pięć lat później istniała już w tym miejscu parafia lokalna. Poniewież dzieli się na stary i nowy. Pierwszy z nich stanowił zalążek miasta, ale to Nowy Poniewież, który powstał w 1550 roku na drugim brzegu rzeki – zyskał status stolicy powiatu upickiego. Pomimo pełnienia funkcji administracyjnych obie osady aż do końca XIX w. miały marginalne znaczenie. Zmieniła to dopiero budowa linii kolejowej. Kilka stuleci rozwój miasta hamowały trwające wojny i szerzące się epidemie. Rozkwit miasta rozpoczął się dopiero w dosyć stabilnym pod względem gospodarczym i politycznym XIX w., kiedy nastąpiła niwelacja stanów, w mieście aktywnie działały litewski, polskie i żydowskie ruchy narodowościowe, rozwijał się system oświaty, rosła piśmienność.

Zabytki

Miasto nie obfituje w obiekty zabytkowe, a większość z tych ciekawych i dobrze zachowanych to obiekty sakralne. Najcenniejszy w mieście jest zapewne XVII-wieczny budynek określany często, jako archiwum, a jedyny tak stary obiekt w Poniewieżu. Dawniej stanowił on siedzibę sądu miejskiego, dziś mieści się w nim Muzeum Krajoznawcze. Samo muzeum jest kolejnym wartym odwiedzenia miejscem. Zostało ono założone w 1925 roku a jego zbiory są świadectwem dziejów północno-wschodniej Litwy. Poza tym w mieście zwracają uwagę cztery kościoły, w tym jeden ewangelicko–luterański. Przykład dawnej techniki stanowi najdłuższa w Europie linia kolei wąskotorowej z Poniewieża do Onikszt, mająca już ponad 110 lat. Wyprawa tą koleją to pełna przygód podróż do ubiegłego wieku.

Kościoły

Do najstarszych budowli w mieście można zaliczyć z pewnością klasycystyczny kościół popijarski pod wezwaniem Trójcy Świętej. Powstał on w 1802 roku na miejscu starszego drewnianego kościółka. Przy kościele znajdują się zabudowania Klasztoru Pijarów również z XVIII wieku. Zakonnicy byli założycielami jednej z najznakomitszych szkół w historii. Niestety po 30 latach klasztor i kościół zostały zamknięte, a na miejscu tego ostatniego powstał sobór prawosławny. Ponowną świetność kościół odzyskał w 1918 roku, na krótko, bo znów zamknięto do w okresie panowania ZSRR. Obok znajduje się pomnik partyzantów i zesłańców na Sybir. Z kolei Kościół św. św. Piotra i Pawła to główna świątynia miasta, zbudowana w stylu gotyckim pod koniec XIX wieku. Na tyłach świątyni, z bramą główną znajduje się zabytkowy cmentarz, chociaż niestety z wielu pomników zdjęto pamiątkowe tablice. Kolejnym kościołem jest Katedra Chrystusa Króla, która pierwotnie miała być jedynie skromnym kościołem pod wezwaniem św. Stanisława, ale po ogłoszeniu Poniewieża siedzibą nowo powstałej diecezji, zmieniono plany budowy tworząc okazałą neobarokową świątynię. Wyposażenie pochodzi z okresu międzywojennego

Kultura i sztuka

Poniewież to miasto dobrze rozwinięte pod względem kulturalnym. Można tu znaleźć szczególnie dużo teatrów, w tym teatr dramatyczny imienia jego twórcy Juozasa Miltinisa. Na szczególne zainteresowanie zasługuje lalkowy teatr na wozie. Jego specyfika jest działalność objazdowa, przypominająca nieco pracę cyrku. W okresie letnim niezwykle barwny wóz z zaimprowizowaną scena objeżdża okoliczne wsie z kukiełkowymi przedstawieniami. W mieście działa też bardzo prężnie Miejska Galeria Sztuki, a w niej odbywają się coroczne wystawy uczestników międzynarodowego sympozjum ceramiki.

Informacje ogólne

Powierzchnia 52 km²
Liczba ludności 104,5 tys
Gęstość 1990,4 os./km²
Okręg poniewieskiLitwa - miasta

Kiejdany Kierniów Kłajpeda Kowno Mariampol Olita Poniewież Troki
Wilno


Litwa - co warto wiedziećLitwa - Kuchnia Litewska Kuchnia Litewska
„Litwo, ojczyzno moja” -aż chce się zacytować słynnego wieszcza ...
Litwa - Litwa ciekawostki Litwa ciekawostki
Być Litwinem – brzmi dumnie „Vienybė težydi” ( Niech ...
Litwa - Litwa święta Litwa święta
Litwa jest krajem nizinnym o malowniczych rejonach przybrzeżnych, dość ...
Litwa - Za co kochamy Litwę Za co kochamy Litwę
Według najnowszych informacji w ostatnim czasie znacznie wzrosło zainteresowanie ...
Litwa - Kulturalne bogactwo Litwy Kulturalne bogactwo Litwy
Litwa, jak każdy kraj, cechuje się specyficzną kulturą. Wielu tradycji nie praktykuje się już ...
Litwa - Co warto zobaczyć na Litwie Co warto zobaczyć na Litwie
Litwa jest szczególnie bliska Polakom ze względu na wiele historycznych ...
Litwa - Polacy na Litwie Polacy na Litwie
Litwa i ludność narodowości polskiej związane są ze sobą jednym ...
Litwa - Litwa mapa Litwa mapa
Litwa - Ustrój polityczny na Litwie Ustrój polityczny na Litwie
Oficjalna nazwa państwa: Lietuvos Respublika (LR), Republika Litewska (RL). Państwo ...
Litwa - Mierzeja Kurońska Mierzeja Kurońska
Mierzeja Kurońska jest charakterystycznym pasem lądu, oddzielającym Morze ...
Litwa - Litewskie krzyże i ich symbolika Litewskie krzyże i ich symbolika
Każdy kraj i każdy naród posiada swoją własną kulturę oraz ...
Litwa - Tradycje na Litwie Tradycje na Litwie
Moje wielkie litewskie wesele W każdej kulturze dzień ślubu uznawany jest za ...
Litwa - Aquapark w Druskiennikach Aquapark w Druskiennikach
Aquapark w leżącej tuż przy granicy litewskiej miejscowości Druskienniki, to ...
Litwa - Demografia na Litwie Demografia na Litwie
Według spisu powszechnego przeprowadzonego w 2001 roku, Litwa liczyła ...
Litwa - Gospodarka Litwy Gospodarka Litwy
Litwa to kraj przemysłowo – rolniczy średni rozwinięty. Rolnictwo ma dobre warunki do rozwoju ...
Litwa - Nauka i edukacja na Litwie Nauka i edukacja na Litwie
Urzędowym językiem nauczania jest język litewski. Mniejszości narodowe mogą uczyć dzieci swojego ...
Litwa - Warunki naturalne Litwy Warunki naturalne Litwy
Ogólna długość granicy państwowej wynosi - 1846 km, w tym - 99 km ...

Poniewież - dodaj komentarz:Twój komentarz:
Twój podpis: 


Lovetotravel
Kontakt
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies